Theyani Oohalu Ghantasala Lyrics

Album Name Paathala Bhairavi
Artist Ghantasala
Track Name Theyani Oohalu
Music Ghantasala
Label Saregama
Release Year 1951
Duration 02:53
Release Date 1951-12-31

Theyani Oohalu Lyrics

tiyani uhlu hini golipe vasantaganame hai
vasant natome hai hai

tiyani uhlu hini golipe vasantaganame hai
vasant natome hai hai

chivuruladage tivelnudi puvulu ghumghum navvaga
chivuruladage tivelnudi puvulu ghumghum navvaga

vani antah parimalinchene mansanta paravashinchene
vani antah parimalinchene mansanta paravashinchene

tiyani uhlu hini golipe vasantaganame hai
vasant natome hai hai

giligintal cheraladi chirugali saragam cheyaga
giligintal cheraladi chirugali saragam cheyaga

vani antah jaljalrinchene tanuvento pulkarinchene

tiyani uhlu hini golipe vasantaganame hai
vasant natome hai hai

o… o… o… o …
kottaragamun kuhukuhumani maccheli koil kuyaga
kottaragamun kuhukuhumani maccheli koil kuyaga

vani antah ravalinchene tanuvento muripinchene

tiyani uhlu hini golipe vasantaganame hai
vasant natome hai hai

Related Posts