Deva Deva Davalachala R. Sudarsanam-R. Govardhanam Lyrics

Album Name Bhookailas
Artist R. Sudarsanam-R. Govardhanam
Track Name Deva Deva Davalachala
Music R. Sudarsanam-R. Govardhanam
Label Saregama
Release Year 1958
Duration 04:22
Release Date 1958-12-31

Deva Deva Davalachala Lyrics

dev dev dhavalachal mandir gangadhara har namonmo
daivat lok sudhambudhi himakar lok shubhankar namonmo
dev dev dhavalachal mandir gangadhara har namonmo
daivat lok sudhambudhi himakar lok shubhankar namonmo

palitkinkar bhavana shankar shankar purhar namonmo
palitkinkar bhavana shankar shankar purhar namonmo
haalahaldhar shulayudhkara shailasutavar namo namo
haalahaldhar shulayudhkara shailasutavar namo namo
dev dev dhavalachal mandir gangadhara har namonmo
daivat lok sudhambudhi himakar lok shubhankar namonmo

durit vimochana ku ku aad ku a a
durit vimochan falvilochan paramadayakar namo namo
karicharmabar chandrakshadhar samb digambar namo namo
karicharmabar chandrakshadhar samb digambar namo namo
dev dev dhavalachal mandir gangadhara har namonmo
daivat lok sudhambudhi himakar lok shubhankar namonmo

narayan hari namo namo narayan hari namo namo
narayan hari namo namo narayan hari namo namo
narad hriday vihari namo namo
narad hriday vihari namo namo
narayan hari namo namo narayan hari namo namo
pankaj nayana pannag shayna aa aa aaalle
pankajanayana pannag shayna
pankajanayana pannag shayna
shankar vinutah namo namo
shankar vinutah namo namo
narayan hari namo namo
narayan hari narayan hari narayan hari namo namo

sahityam samudral raghavacharya

Related Posts