Mannukku Maram Baarama K. V. Mahadevan Lyrics

Album Name Thai Pirandhal Vazhi Pirakkum
Artist K. V. Mahadevan
Track Name Mannukku Maram Baarama
Music K. V. Mahadevan
Label Saregama
Release Year 1958
Duration 03:13
Release Date 1958-12-31

Mannukku Maram Baarama Lyrics

mannuku marum bharama mrittuku ilai bharama
kotikku ghai bharama – pellkeedutt
kuiandai taiku bharama
mannuku marum bharama mrittuku ilai bharama
kotikku ghai bharama – pellkeedutt
kuiandai taiku bharama

watie nameellam varunti varunti dhawmirundhu
watie nameellam varunti varunti dhawmirundhu
thetiya nal tannil selvamoy vandavale
thetiya nal tannil selvamoy vandavale

maladi maladi endu vaiyakatar esamal
maladi maladi endu vaiyakatar esamal
thayenchu perumaydanai manam kulir dandavale
thayenchu perumaydanai manam kulir dandavale
kotikku ghai bharama – pellkeedutt
kuiandai taiku bharama

mannuku marum bharama mrittuku ilai bharama
kotikku ghai bharama – pellkeedutt
kuiandai taiku bharama

amutal arumbuthirum annandal ponnuthirum
amutal arumbuthirum annandal ponnuthirum
sirital mututhirum wai dijantal denuthirum
sirital mututhirum wai dijantal denuthirum
pillayai peniru vital podhuma
bani valarkk wants theriuma
pillayai peniru vital podhuma
bani valarkk wants theriuma
alll khandu mansu anjuma
kuiandai aduvadai gattu mansu vinchma
alll khandu mansu anjuma
kuiandai aduvadai gattu mansu vinchma

mannuku marum bharama mrittuku ilai bharama
kotikku ghai bharama – pellkeedutt
kuiandai taiku bharama

Related Posts