Raja Aala Devdutta Manisha Baji Lyrics

Album Name Pawankhind
Artist Devdutta Manisha Baji
Track Name Raja Aala
Music Devdutta Manisha Baji
Label Everest Entertainment LLP
Release Year 2022
Duration 04:20
Release Date 2022-02-09

Raja Aala Lyrics

rajan aalan, rajan aalan jinkunya jagabhari
shivaba rajan naav gaajan ji

paani gaatan, waaran gaatan gaanan abhalabhari
shivaba rajan danka vaajan ji

rajan aalan, rajan aalan jinkunya jagabhari
shivaba rajan naav gaajan ji
paani gaatan, waaran gaatan gaanan abhalabhari
shivaba rajan danka vaajan ji

kadad vaajan marathi ej
ganim bhya he mani khato ji
kanchagarh bhi karudya maajan
aamchya varana dhasalti

rajan aalan, rajan aalan jinkunya jagabhari
shivaba rajan naav gaajan ji

he mazya raja ran
he mazya shivaba ran
he mazya raja ran
he mazya shivaba ran

kadad vaajan marathi ej
ganim bhya he mani khato ji
kanchagarh bhi karudya maajan
aamchya varana dhasalti

rajan aalan, rajan aalan jinkunya jagabhari
shivaba rajan naav gaajan ji

he mazya raja ran
he mazya shivaba ran
he mazya raja ran
he mazya shivaba ran

deva, aamchan ragaat, deva, tujhaa nived
deva, tujhya charani whahto aamchan he asud
deva, hyaa jujhaat, deva, ladhu jomaat
bhandara hyo bhali maakhu ufaanlan ragaat

deva, aamchan ragaat, deva, tujhaa nived
deva, tujhya charani whahto aamchan he asud
deva, hyaa jujhaat, deva, ladhu jomaat
bhandara hyo bhali maakhu ufaanlan ragaat

hech maghann, rajan, tumhaala
jeev tumchapaayi whahto ji
jhunjaamandi tumchya sangati
mard mawala lafto ji

rajan aalan, rajan aalan jinkunya jagabhari
shivaba rajan naav gaajan ji

he mazya raja ran
he mazya shivaba ran
he mazya raja ran
he mazya shivaba ran

rajan aalan, rajan aalan jinkunya jagabhari
shivaba rajan naav gaajan ji
paani gaatan, waaran gaatan gaanan abhalabhari
shivaba rajan danka vaajan ji

rajan aalan, rajan aalan jinkunya jagabhari
shivaba rajan naav gaajan ji
paani gaatan, waaran gaatan gaanan abhalabhari
shivaba rajan naav gaajan ji, haa

Related Posts