Jai Jagdish Hare Hemant Kumar Lyrics

Album Name Anand Math
Artist Hemant Kumar
Track Name Jai Jagdish Hare
Music Hemant Kumar
Label Saregama
Release Year 1952
Duration 03:11
Release Date 1952-01-01

Jai Jagdish Hare Lyrics

hare muraare madhukatbhare
gopal govind mukund vande

pralay payodhijle dhritvansi vedam
vihit vahitra charitram khedam

keshav dhritamin sharir
jai jagadish hare
keshav dhritamin sharir
jai jagadish hare, jai jagadish hare
keshav dhritamin sharir

chhalayasi vikramane balimud bhutvaman
padan khaneer janit jan paavan
keshav dhrut vamanroop
jai jagadish hare
jai jagadish hare, jai jagadish hare

keshav dhritamin sharir
jai jagadish hare, jai jagadish hare

vitarasi dikshu rane dikpati kamaniyam
dashamukh mouliblin romanium
keshav dhritram sharir
jai jagadish hare
jai jagadish hare, jai jagadish hare

jai jagadish har

nindasi yajna vidherah hashruti jaatam
saday hriday darshit pashughatam
keshav dhrut buddha sharir
jai jagadish hare
jai jagadish hare, jai jagadish hare

mlechh nivah nidhane kalayasi karwalam
dhoomaketu mive kimapi karalam
keshav dhrutkalki sharir
jai jagadish hare
jai jagadish hare, jai jagadish hare
jai jagadish hare

keshav dhritamin sharir
jai jagadish hare, jai jagadish hare

Related Posts