Amra Moloy Batase Bhese Jabo Various Artists Lyrics

Album Name Sunirbachita Dwijendrageeti
Artist Various Artists
Track Name Amra Moloy Batase Bhese Jabo
Music Dwijendralal Roy
Label Saregama
Release Year 1957
Duration 02:55
Release Date 1957-12-31

Amra Moloy Batase Bhese Jabo Lyrics

amra malaya batuses vese yav shudhu
kusumer madhu karib pan

ghumav ketki subas shayne
chander kirane karib snana

malaya batuses vese yav shudhu
kusumer madhu karib pan

kavita karib amar bijan
premo karib aswapn srijan
kavita karib amar bijan
premo karib aswapn srijan
swarger pari have sahochari
devatha karib hridayo daan

malaya batuses vese yav shudhu
kusumer madhu karib pan

sandhya meghe karib dukul
indradhanure chandrahar
tara karib karner dul
jarav gayete andhkar
sandhya meghe karib dukul
indradhanure chandrahar
tara karib karner dul
jarav gayete andhkar

basper sane akashe uthib
vrushtir sane dhara lutib
basper sane akashe uthib
vrushtir sane dhara lutib
sindhur sane saagar chhutib
jhanjhar sane gahib gaan

malaya batuses vese yav shudhu
kusumer madhu karib pan

ghumav ketki subas shayne
chander kirane karib snana

malaya batuses vese yav shudhu
kusumer madhu karib pan

Related Posts