Shohage Adore Anupam Roy Lyrics

Album Name Belashuru
Artist Anupam Roy
Track Name Shohage Adore
Music Anupam Roy
Label WINDOWS
Release Year 2022
Duration 05:30
Release Date 2022-03-28

Shohage Adore Lyrics

sohag adar baandha pade
aami bhalobase yai
smriti sagar dube gie aami bhalobase yai
bhramner sheshe phire eso tumi ager mato
keu base ach tomar apeksha
adhkhana vore
alorekha hay bhalobase yai

colahale maatha tule hanti
kaane leag thake tomar gala swar
molaem rumal rodev paripati
amar prem lukie saye
tomar janala
keu tara gone tomar apeksha
shishirer raate
dhaka tene die bhalobase yai

howa take ene dil dalpala
abcha hay aswe ahankar
bhalo lag patul patul ei khela
era naam keu rekhese sansaar
tai baranda
keu path chay tomar apeksha

sohag adar baandha pade
aami bhalobase yai
smriti sagar dube gie aami bhalobase yai
bhramner sheshe phire eso tumi ager mato
keu base ach tomar apeksha
adhkhana vore
alorekha hay bhalobase yai

Related Posts