Phuler Kane Bhramar Aane Anupam Ghatak Lyrics

Album Name Agnipariksha
Artist Anupam Ghatak
Track Name Phuler Kane Bhramar Aane
Music Anupam Ghatak
Label Saregama
Release Year 1955
Duration 02:23
Release Date 1955-12-31

Phuler Kane Bhramar Aane Lyrics

phuler kaane bhramar aaney swapnabhra sambhashan
ei ki tave basanteroi nimntran?
dakhin howa ello ai bandhu hay tai ki aaj
kanth amar jarie dhare jana shudhu alingan
phuler kaane bhramar aaney swapnabhra sambhashan
ei ki tave basanteroi nimntran?

ai ye banphuler van dole
tai ki amarai e mana dole, dole go, mana dole?
pathik-pakhee ya ure ya kohn se dure ya go ya
mugdh praana ya ye enke pakha chayar alimpon

aaj amar kanth bhare sur ello
aar kache aro apan hay dur ello
natun kare tai yen go aaj nizere paai ye paai
praana amar parash choa kichu pawar shubhakshan

phuler kaane bhramar aaney swapnabhra sambhashan
ei ki tave basanteroi nimntran?

Related Posts