Nai Nai Bhoy Raichand Boral, Rabindranath Tagore Lyrics

Album Name Anjangarh
Artist Raichand Boral, Rabindranath Tagore
Track Name Nai Nai Bhoy
Music Raichand Boral, Rabindranath Tagore
Label Saregama
Release Year 1947
Duration 03:03
Release Date 1947-12-31

Nai Nai Bhoy Lyrics

Shono kono ek din
Akash batash jure rim jhim boroshay
Dekhi, tomar chuler moto megh sob chorano
Chader mukher pase jorano

Mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.
Mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.
Sei din…

Shono kono ek dinu

Akash batash jure rim jhim boroshay
Dekhi, tomar chuler moto megh sob chorano
Chader mukher pase jorano
Mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.

Mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo…
Sei din…

Aro ek din tamosi tomossini ratri
Ghum ghum nijjhum jibon pother sob jatri
Ami ekela cholechi niruddesh jatri

Raat jaga ek pakhi shuni jibon joyer geet gatri
Mone holo mor dukho rate
Jemon kore bholate
Mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.
Mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.
Sei din
Aro ek din amar khachar pakhi chondona
Geeto hina anmona kije bhabe bose ta janina
Sondha bela hothat ghore fire dekhi

Ure gese, chole gese amar khachar pakhi chondona
Mone holo mor piche fele
Jedin tumi chole gele
Mon haralo.mon haralo.
Mon haralo.mon haralo.
Sei din…
Shono kono ek din
Akash batash jure rim jhim boroshay
Dekhi, tomar chuler moto megh sob chorano
Chader mukher pase jorano
Mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.
Mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo…
…mon haralo…
Sei din…

Related Posts