Mukti Kaushik Chakraborty Lyrics

Album Name Mukti
Artist Kaushik Chakraborty
Track Name Mukti
Music Kaushik Chakraborty
Label Prithibi
Release Year 2020
Duration 06:35
Release Date 2020-03-05

Mukti Lyrics

mukti cothao chini aami mukti tomra dieso amake amake.
chalate chalate harie yavar pareo raasta khonjar tagid.
haraini ajo shunya chokhe tabu khunjchi nijek.
mukti khonjar samay asese sararat shudhu kalshite chokhete.
buker vitre pathar sajie mith imarter abhave.
keu to chhil na aar keu to thakave na amar mukti path.
amar mukti e kohn aloy raasta harie khunji nijek.
amar katha kat kanna mochha kat sur aar katha lekha have.
vyarthata aar da sabatuku amar dvidha kei katha veve veve.
thik kare shudhu bale dao tumi kaanter mukut gulab ki neve
aaj mukti amar mukti tomar mukti sabar mukti niame niame.
samay sabai thik kare rakhe sararat jag mukti khonjei.
aaj mukta akash aro mukta avakash shunya thek shuru have.
amar mukti e kohn aloy raasta harie khunji nijek.
amar katha kat kanna mochha kat sur aar katha lekha have.
amar mukti e kohn aloy raasta harie khunji nijek.
amar kanna kat galp shona kat sur aar katha lekha have.

Related Posts