Bedanar Bhairabi Gaahe Sudhirlal Chakraborty Lyrics

Album Name Sunandar Biye
Artist Sudhirlal Chakraborty
Track Name Bedanar Bhairabi Gaahe
Music Sudhirlal Chakraborty
Label Saregama
Release Year 1951
Duration 03:00
Release Date 1951-12-31

Bedanar Bhairabi Gaahe Lyrics

vednar…
vednar bhairavi gahe gaan
shunis ki re?
jivaner aandhar kalo
saagar tir, shunis ki re?
jivaner aandhar kalo
saagar tir, shunis ki re?
vednar…

nil jal sagar chalchal boy ya
ashanta kandane asime mishe ya
setha swapan dekhe alo bura kohn ravi re?
shunis ki re?

vednar…

buker atale kandev
karun e sur pa na bhaasha
asha-nadee barevar maru kinara
pa nirasha

yaha ach, yaha nai, tai nie mana
din has avasan, nishi has bhor
tave ken e dola? dheu ken kandev samir?
shunis ki re?

vednar…
vednar bhairavi gahe gaan
shunis ki re?
shunis ki re?
shunis ki re?

Related Posts